MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE CECADA

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE CECADA

Misiunea Centrului o reprezintă: dezvoltarea calitativă şi extinderea cantitativă a cercetării aplicative în domeniile dreptului și al afacerilor, cu un accent deosebit pe interdisciplinaritate, prin crearea și implementarea unor programe de cercetare și consultanță în domeniul dreptului și al afacerilor, inclusiv în disciplinele aflate în strânsă legătură cu acestea.
Promovarea misiunii CECADA presupune atingerea obiectivelor și derularea activităților menționate în continuare:

 1. Crearea unui cadru instituțional de desfășurare în domeniile de referință a unor activități de cercetare aplicativă, relevantă și eficientă;
 2. Elaborarea de strategii și proiecte de cercetare-dezvoltare, precum și implicarea în elaborarea strategiei naționale de cercetare și dezvoltare în domeniul dreptului și al afacerilor;
 3. Implicarea și participarea la proiecte naționale și internaționale de cercetare - dezvoltare;
 4. Supravegherea și coordonarea activităților de cercetare-dezvoltare realizate de studenții înmatriculați la programele de studii de licență sau masterat gestionate în cadrul Facultății;
 5. Inițierea și organizarea de workshop-uri, conferințe, simpozioane, seminarii profesionale, școli de vară și alte evenimente sau manifestări cu caracter științific sau profesional, pe teme ce privesc domeniile dreptului și al afacerilor;
 6. Stabilirea unor relații de colaborare cu mediul de afaceri, precum și cu autoritățile și instituțiile publice (centrale și locale), în vederea promovării și susținerii activității Centrului;
 7. Inițierea şi derularea unor programe de consultanță specializată în domeniul dreptului și al afacerilor în vederea susținerii, îmbunătăţirii şi eficientizării activității mediului de afaceri și a autorităților și instituțiilor publice;
 8. Promovarea participării membrilor CECADA la programe și proiecte de cercetare naționale și internaționale, la conferințe și seminarii naționale și internaționale, precum și la alte manifestări științifice cu teme în domeniul dreptului și al afacerilor;
 9. Promovarea competitivităţii Universităţii „Petru Maior” în domeniul dreptului și al afacerilor, în raport cu celelalte instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate;
 10. Sprijinirea integrării Universităţii „Petru Maior” în comunitatea academică națională şi internaţională ale cărei domenii de cercetare sunt cele juridice și de afaceri;
 11. Sprijinirea demersurilor Universităţii „Petru Maior” de modernizare a dotărilor pentru învăţământ şi cercetare în domeniile de activitate specifice CECADA;
 12. Cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi din străinătate în realizarea unor programe comune de cercetare în domeniul dreptului și al afacerilor;
 13. Formarea resursei umane (cadre didactice și studenți ai Universității „Petru Maior”), în domeniul cercetării avansate în vederea dezvoltării deprinderilor necesare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică fundamentală și aplicată în domeniul CECADA și în ariile disciplinare înrudite;
 14. Sprijinirea cercetătorilor, studenților, precum şi a diverşilor colaboratori ai CECADA, în întocmirea tezelor de doctorat şi a lucrărilor de licență/disertaţie în domeniul dreptului și al afacerilor;
 15. Stimularea cunoaşterii legislaţiei, a rezultatelor cercetării și a celor mai bune practici în domeniul afacerilor;
 16. Orice alte activități destinate îmbunătățirii și extinderii cercetării aplicative în domeniul dreptului și al afacerilor.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in